Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,067 authors / 99,558 titles / 135,627 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Conradus Vorstius (1569-1622)
Academic TitleProf. of Theology, Steinfurt (1596-1610) | Prof. of Theology, Leiden (1611-1612)
Primary Sources (83 titles, 99 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Theology (99) | Translated (4) | Related (15)
Results 81-99
‹ Prev     1  2  3  4  5     Next ›
Tractatus theologicus de Deo sive natura et attributis Dei ... decem disputationibus publice habitis; accesserunt etiam seorsim annotationes (Caesar, 1610)
GB 
Tractatus Theologicus De Deo, Sive de Natura & Attributis Dei : Omnia Fere Ad Hanc Materiam pertinentia (saltem de quibus utiliter & religiose disputari potest) decem Disputationibus, antehac in Illustri Schola Steinfurtensi, diverso tempore, publice habitis, breviter & methodice comprehendens (Steinfurti : Caesar, 1610)
ULBH 
Tractatus theologicus de Deo, sive de natura et attributis Dei (1606)
GB 
Tractatus theologicus de Deo, sive de natura et attributis Dei, omnia fere ad hanc materiam pertinentia... decem disputationibus... comprehendens. Accesserunt... Annotationes... quae in thesibus... explicata esse videbantur (T. Caesar, 1610)
GB 
Twee sendtbrieven, eene des welgheleerden ende godtvruchtigen D. Iohannis wt den Bogaert, ende d'andere D.D. Coenradii Vorstii. Tot waerschouwinghe voor de inghesetene deses landts, teghen de onghefondeerde beschuldinghen ende lasteringhen onlancx teghen de persoonen voorsz. in druc ..., vol. 1 (1611)
GB 
Uerclaringhe der Kercken-Dienaers tot Leeuwarden over D. Vorstii volcomener antvvoordt op de Naeder-VVaerschuvvinghe... (vanden Rade, 1612)
GB 
Variorum pontificum ad Petrum Cnapheum Eutychianum epistolae decem. Nunc primum in gratiam recentium fullonistarum et theopaschitarum, praesertim Thomae Vuegelini, Lutherani Logoduli, ex Bibliotheca Bauarica Graecolatinè euulgatae. Studio Iacobi Gretseri Societatis Iesu theologi. Accesserunt ex ... (ex typographeo Ederiano, apud Elisabetham Angermariam, viduam, 1616)
GB 
Verantwoordinghe D. Conradi Vorstii, Professoris der H. Theologie, Ghestelt teghen de Waerschouwinghe onlangs van de E. E. heeren ghecommitteerde raeden van Vrieslant uyt-gegeven. [...] ende Burghemeesteren der Stadt Leyden schriftelick over-ghesonden (Delf : Ian Andriesz, 1611)
GB 
Verclaringhe vanden Doorluchtichsten Coninck van groot Bretaignien over syne Handelingen aen de [...] Staten Ghenerael [...] nopende de sake van Conradus Vorstius (Middelburch : Symon Moulert, 1612) / added author(s): James I (King of England)
GB 
Volcomender Antvvoort Op eenighe tvvist-schriften, onlangs by verscheyden Broederen teghens hem uytgegheven, voornemelick op de verclaringe D. Sibrandi Lubberti, mitsgaders de naerder vvaerschouvvinge der Predicanten tot Leeuvvaerden... (Ian Paedts Iacobszoon, 1612)
GB 
Volcomender antvvoort op eenighe twist-schriften, onlangs by verscheyden broederen teghens hem uytgegheven, voornemelick op de verclaringe D. Sibrandi Lubberti, mitsgaders de naerder waerschouwinge der predicanten tot Leeuwaerden, &c (Jan Paedts Jacobszoon)
Vol. 1 (1612)
GB 
Volcomender antwoort op eenighe twist-schriften, onlangs by verscheyden broederen teghens hem uytgegheven, voornemelick op de Verclaringe D. Sibrandi Lubberti, mitsg. de Naerder Waerschouwinge der Predicanten tot Leeuwaerden [...]. (J. Paedts Jz, 1612)
GB 
Voorloper van een volcomene antvvoort, de vvelcker sijnertijt met Gods hulpe volghen sal. Tegen de verclaringhe D. Sybrandi Lvbberti, mitsgaders de naerder vvaerschouvvinge der predicanten tot Leevvarden, ende diergelijcke tvvist-schriften meer ..., vol. 1 (Ian Paedts Iacobszoon, 1611)
GB 
Voorloper van een volcomene antwoort, de welcke t' sijner tijt met Gods hulpe volghen sal. Tegen de verclaringhe D. Sibrandi Lubberti, mitsgaders de naerder waerschouwinge der predicanten tot Leeuwaerden, ende diergelijcke twistschriften meer, onlangs tegen hem int licht ... (Paets, Ian Iacobszoon, 1611)
GB 
Voorloper van een volcomene antwoort, de welcke t' sijner tijt met Gods hulpe volghen sal. Tegen de verclaringhe D. Sibrandi Lvbberti, mitsgaders de naerder waerschouwinge der predicanten tot Leeuwaerden, ende diergelijcke twistschriften meer, onlangs tegen hem int licht ... (Paets, Jan Jacobszoon, 1611)
GB 
Vvaerschouvvinghe D. Conradi Vorstii. professoris der H. theologie. Ghestelt thegen de waerschouwinghe onlangs vande e. e. heeren gecommitteerde radē van Vrieslant uyt-ghegheven ... ende aende ... curateuren der Universiteyt, ende burgemeesteren der stadt Leydē schriftelic overgesondē, vol. 1 (my Jan Pouwelsz., 1611)
GB 
‹ Prev     1  2  3  4  5     Next ›

Search Digital Libraries
“Vorstius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Vorst”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Vorst”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Conradus Vorstius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Conrad Vorst”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Konrad Vorstius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Conradus Vorst”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Cunradus Vorst”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Konrad Vorst”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Conrad Vorstius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting