Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,046 authors / 98,941 titles / 134,853 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« John Hayward (c.1564-1627)
Gerardus van Aalst (1678-1759) »
Cornelius Hazart, S.J. (1617-1690)
TraditionRoman CatholicReferenceen | CE | DBNLAcademic Titlen/a
Primary Sources (69 titles, 82 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Theology (82) | Related (1)
Results 41-60
‹ Prev     1  2  3  4  5     Next ›
Het gheopent christendom van P. Cornelivs Hazart ... ghestelt teghen het gheopende tvrckdom van S.O. predikant (Michiel Cnobbaert, 1664)
GB 
Het vaghevyer grondelyck bevestight uyt de H. Schifture, ende de Out-vaders van alle eeuwen ... /. (Michiel Knobbaert, 1679)
GB 
Kirchen-Geschicht der gantzen Welt (Voigt, 1701)
GB 
Kirchen-Geschichte, das ist: Catholisches Christenthum, durch die ganze Welt ausgebreitet ... erstlich beschriben ... Durch Cornelium Hazart, Nunmehr aber Auß der Nider- in die Hoch-Teutsche Sprache übers. und vermehret (Voigt, 1678)
GB 
Kleyn bescheet van Paulus Colonius professeur van s'Hertoghen-bosch (Michiel Knobbaert, 1683)
GB 
Leeringhe van den heylighe Jacobus Apostel, raekende de heylighe olye der sieken ofte het heylighe olyssel (Cnobbaert, 1661)
GB 
Lof van den maeghdelijcken staet naemelijck in de werelt: Daer beneffens de deughden ende gheestelycke oeffeninghen ... voor de ghene die desen staet hebben aenveert (Michiel Knobbaert, 1690)
GB 
Middaeghsche sonne-licht voor de grove duysternissen vande ghereformeerde religie, bestaende in dry samen-spraecken (Michiel Cnobbaert, 1665)
GB 
Muylbant om de tonghe te snoeren van ... een seker blauw boecxken, genaemt Nieuwe treffelycke disputatie, ofte suffisante borgh-tocht, van ... Anthonius Hulsius ... voor ... Daniel Chamier, teghen P. Cornelius Hazart ... (Michiel Cnobbaert, 1663)
GB 
Ondersoeck van P. Cornelius Hazart [...] of het waere ende salich-maeckende gheloove te vinden is by de calvinisten, lutheranen, arminianen, mennisten (Michiel Cnobbaert, 1688)
GB 
ONOΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΥΡΑΝ; dat is Den ezel op d'harpe ofte lyere ...
Michiel Cnobbaert, 1671GB 
Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet ende ghemeente van Dordrecht. Over het uytgheven van den Roomschen vylen-spiegel en vanden Nacht-vyl sijnen autheur (Michiel Cnobbaert, 1671)
GB 
Onwettighen dienst der ghereformeerde predikanten (Michiel Cnobbaert, 1664)
GB 
Pasteye vande calvinisten ontdeckt rakende het opnemen vande grontreghelen der oude ketteren ende vervalschinghen vande Schriftvre (Michiel Cnobbaert, 1670)
GB 
Pasteye vande calvinisten ontdeckt rakende het opnemen vande grontreghelen der oude ketteren ende vervalschinghen vande Schriftvre /. (Michiel Cnobbaert, 1670)
GB 
Pasteye vande Calvinisten ontdeckt rakende het opnemen vande grontreghelen der oude ketteren. Ende vervalschinghen vande schrifture (Michiel Cnobbaert, 1670)
GB 
R. P. Cornelii Hazart Societatis Iesv Theologi Discursus morales in selectiora loca Genesis, Exodi, Levitici, Numerorum: opus concionatoribus : In primis accommodum cvm Indice ... (Knobbaert, 1688)
GB 
Redelycken eysch vanden Eerw. P. Cornelivs Hazart ... ghedaen aen Hieronymvs Dvrervs [...] over sijn boecxken ghenoemt Jesuitsche disputeer-konste &c (Michiel Knobbaert, 1676)
GB 
Rekeninghe voor Paulus Colonius [...] vande schvlden die hy ghemaeckt heeft in sijne disputen ende nu insolvent is gheworden (Michiel Knobbaert, 1684)
GB 
‹ Prev     1  2  3  4  5     Next ›

Search Digital Libraries
“Hazart”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Hasart”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Cornelius Hazart”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Cornelis Hasart”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting