Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,387 authors / 109,782 titles / 148,693 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Johann Gottlob Richter (1736-1800)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Franciscus de Ridder (c.1620-1683)
TraditionReformedReference | STCN | ADB | NNBWAcademic Titlen/a
Primary Sources (56 titles, 69 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Theology (68) | Other (1) | Related (1)
Results 41-60
‹ Prev     1  2  3  4     Next ›
De historische Fransman, Engelsman, Hollander, Spanjaart, en Kerk-spiegel, 2nd ed. (Hermanus Kentlink, 1736)
GB 
Historische kerck-spiegel, van ende voor onse eeuwe. Waer in vertoont wort, dat het pauselijke hof van Romen niet meer van voornemen is de genaemde ketters, alleen om de religie, te vermoorden, maer door vriendelijcke middelen of door allerley quellingen tot de Roomsche kercke te leyden of te ... (Joannes Borstius, 1673)
GB 
Historischen Engels-man, in bysondere Engelsche, Schotse en Yersche geschiedenissen, gepast op de onderdruckte staet van ons lieve vaderlandt, vol. 1 (de weduwe van Arnout Leers, 1674)
GB 
Historischen Engels-man, in bysondere Engelsche, Schotse, en Yersche geschiedenissen, gepast op de onderdruckte staet van ons lieve vaderlandt (de weduwe van Arnout Leers, 1674)
GB 
Historischen Engels-man, in bysondere Engelsche, Schotse, en Yersche Geschiedenissen, gepast op de onderduckte staet van ons lieve Vaderlandt (Weduwe Van Arnout Leers, 1674)
GB 
Historischen Frans-man, in bysondere Fransche Geschiedenissen, gepast op de onderdruckte staet van ons lieve Vaderlandt (A. Leers, 1674)
GB 
Historischen Hollander, vertoonende van voor de tijden Christi af tot onse tijden toe de geduerige oorlogen en ellendigheden van Hollandt (Wed. v. Arn. Leers, 1674)
GB 
Historischen mensche, vertoont in allerley uytgelesene kerckelijcke en wereltsche historien, tot een tweede deel van de Nuttige tyd-korter (Arnout Leers, 1672)
GB 
Historischen Spanjaert, en bysondere Spaensche Geschiedenissen (Ger. Borstius, 1675)
GB 
De mensche Godts, verthoont in de staet 1. der verdorven nature. 2. der weder-geboorte en bekeeringe. 3. des wel levens. 4. der regeringe. 5. der struyckelingen. 6. der ellenden. 7. der Reformatie. 8. der geluck-saligheydt. Verm. met 9. De mensche in de staet der eerste onderwijsinge ..., vol. 1 (Gerbrant en Ian Martensz. boeck-verkoopers#in de Kerck-straet, in't A.B.C.#, 1658) / added author(s): Willem Teellinck
GB 
Noodige tyd-korter in oorlogh en vrede, voor officieren, matroosen, en soldaten: uyt allerley historien (Joannes Borstius, 1667)
GB 
Nuttige tiidkorter voor reizende en andere luiden: voor gesteld in een t'zamenspraak op de reize van een politijk, een theologant en een schipper, toonende het nuttig gebruik van allerlei goddelijke, kerkelijke en wereldsche historien (bij Joannes Naeranus, 1663)
GB 
Reis-discours, tusschen een burger, een student en een reiziger, op het verschynen van de comeet-sterre, die voor weinig tyd d'eerste maal is gezien (N. Byl [bookseller], 1744)
GB 
Reys-discours op het Verschijnen van de Comeet-Sterre, die voor d'eerstemael gesien is den 15 December ... 1664 en vervolgens in't jaer 1665 (Henr. Goddaeus, 1665)
GB 
Reys-discours, op het verschijnen van de comeet-sterre, die voor weynigh dagen d'eerste mael is gezien (Gerardus Borstius, 1677)
GB 
Schriftuerlyck licht over schijn-strijdende, duystere en mis-duyde texten der Heylige Schrifture (gedruckt by Joannes Borstius)
Vol. 1 (1675)
GB 
Vol. 2 (1676) GB 
Vol. 3 (1678) GB 
Vol. 4 (1679) GB 
Vol. 5 (1680) GB 
‹ Prev     1  2  3  4     Next ›

Search Digital Libraries
“Ridder”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Ridderus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Ritter”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Franciscus de Ridder”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Franciscus Ridderus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Franciscus Ritter”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Franz Ritter”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting