Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,376 authors / 109,644 titles / 148,512 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Sebastian Aerichalcus (1503-1555)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
François van Aerssen (1572-1641)
TraditionReformedReferencenl en Academic Titlen/a
Primary Sources (31 titles, 43 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 21-40
‹ Prev     1  2  3     Next ›
Noodighe Remonstrantie Aende Doorluchtighe, Hooghe ende Mogende Heeren, Mijn Heeren die Staten Generael der vereenichde Nederlanden: Mitsgaders Aende Doorluchtighe, Hooghe ende Moghende Heeren, Mijn Heeren die Staten van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt ...
Arentsz, 1618GB 
Noodighe Remonstrantie Aende Doorluchtighe, Hooghe, ende Mogende Heeren, Mijn Heeren die Staten Generael der vereenichde Nederlanden: Mitsgaders Aende ... Staten van Gelderlandt, Hollandt, ... Overghegheven ter vergaderinghe vande Hooghe ende Mogende Heeren, die Staten generael der vereenichde ... (N. N., 1618)
GB 
Noodighe remonstratie aende ... Staten Generael der Vereen. Nederlanden. Mitsg. aen die Staten van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, enz ... int particulier. Overghegheven ter vergadering vande ... Staten Generael opten 30 Mey, anno 1618 (Gedruckt voor N. N. uwen ... dienaer, 1618)
GB 
Noodtwendigh ende levendigh Discours, van eenighe getrouwe Patriotten ..., over onsen droevigen ende periculeusen Staet ...: Waer inne oprechtelijc ... verthoont wordt; in wat perijckel ende ghevaer wy gheraeckt zijn, ... Int Licht ghebracht, Om teghen die vileyne boecxkens, Weegh-schael, Reuck ... (1618)
GB 
Noodtwendigh ende levendigh discours, van eenighe getrouwe patriotten ende lief-hebberen onses vaderlandts; over onsen droevighen ende periculeusen staet. VVaer inne oprechtelijck ende levendigh verthoont wordt, in wat perijckel ende ghevaer wy gheraeckt zijn, ende waer henen dese verwarringhen ...
1618GB 
Nootwendich Ende Levendich Discours Van eenige ghetrouwe Patriotten ende Liefhebberen onses Vadderlandts over onsen droevighen ende periculeusen Staet: Waer inne oprechtelic ende levendich vertoont wort, in wat perikel ende ghevaer wy gheraeckt zijn, ende waer henen dese verwarringhen tenderen ... (1618)
GB 
Openinghe (1618)
GB 
Oprechte Tonge waer door beproeft wort de Weegh-schael. Revck-appel ende Vraegh-al, Dienende tot waerschouwinge voor de getrouwe Patriotten onses Vaderlands, om alle beroerten te voorcomen (1618)
GB 
Practiicke van den Spaenschen Raet [...] om de vereenighde Nederlanden wederom te brengen onder 't gebiet van den Coning van Spangien [...]. (1618)
GB 
Practiicke van den Spaenschen Raet, dat is: clare vertooninghe dat den raedt door I. Lipsium, Er. Puteanum, ende Fr. Campanellam, ghegeven, om de Vereenighde Nederlanden wederom te brengen onder 't gebiet van den Coning van Spangjen, in alle hare deelen ofte alreede in't werck gestelt is, ofte ... (1618)
GB 
Practijcke van den Spaenschen Raedt. Dat is clare vertooninghe dat den Raedt door door I. Lipsium, Fr. Puteanum ende Fran. Campanellam ghegeven om de vereenighde Nederlanden wederom te brenghen onder 't gebiedt van den Coningh van Spangjen... (1618)
GB 
Practycke van den Spaenschen Raedt. [...] Van nieus oversien, ende van merckelijcke Druck-fauten ghesuyvert (1618)
GB 
Practycke vanden Spaenschen Raedt [...] Clare vertooninghe dat den Raedt door I. Lipsium, Er. Puteanum, ende Franc. Campanellam gegeven, om de vereenighde Nederlanden wederom te brenghen onder 't gebiedt vanden koninck van Spangien [...] tot waerschouwinghe van alle vrije, vrome Nederlanders (1618)
GB 
Provisionele openinghe van verscheyden saecken, gestelt in de remonstrantie van den heer advocaet van Hollandt ende West-Vrieslandt. Tot naerder onderrechtinghe, soo van hare Ed. Mog. als van alle ghetrouwe patriotten ende liefhebberen des vaderlandts. ...
1618GB 
Un envoyé hollandais à la cour de Henri IV.: Lettres inédites de François d'Aerssen à Jacques Valcke, trésorier de Zélande (1599-1603), ed. Joseph Nouaillac (Librairie ancienne, Honoré Champion, éditeur, 1908)
GB 
Verbaal van de ambassade van Aerssen, Joachimi en Burmania naar Engeland 1625: uit het archief van Hilten (Kemink, 1867)
GB 
‹ Prev     1  2  3     Next ›

Search Digital Libraries
“Aerssen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Aarssens”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“François van Aerssen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Francois van Aerssen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Francis van Aarssens”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting