Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,368 authors / 109,285 titles / 148,101 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« John Spottiswoode (1565-1639)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Dionysius Spranckhuysen (1587-1650)
TraditionReformedReference | NNBWAcademic Titlen/a
Primary Sources (45 titles, 46 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 21-40
‹ Prev     1  2  3     Next ›
Justificatie teghen alle calumnien ende lasteren, die hem 'tsedert den aenvanck van sijnen kerckendienst tot Haerlem opgheticht sijn ... (Adriaen Rooman, 1617)
GB 
Korte en klare verhandelinge van de nature en praktyke van het ware zaligmakende gelove, 18th ed. (erven wed. G. de Groot [and] A. van Dam [booksellers], 1710)
GB 
Korte en klare verhandelinge van de natuure en praktyke van het ware zaligmakende gelove, 20th ed. (A. Cornelis [bookseller], 1768)
GB 
Leyds-man voor den verdoolden buyrman, om hem en andere synes ghelijcken te brenghen tot rechte kennisse van het waere woord Gods, vol. 1 (gedruckt by Jan Andriesz. Kloeting, boec-verkooper#woonende op't Marct-velt, in't Gulden A.B.C.#, 1632)
GB 
Leyds-man voor den verdoolden bvyrman, om hem en andere synes ghelijcken te brenghen tot rechte kennisse van het vvaere VVoord Gods (gedruckt by Ian Andriesz. Kloeting, 1632)
GB 
Leyds-man voor den verdoolden bvyrman, om hem en andere synes ghelijcken te brenghen tot waere kennisse van de oprechte kercke (Gedruckt by Ian Andriesz. Kloeting, 1633)
GB 
Macro-Cosmus ofte Aanmerckingen over de scheppinge vande groote werelt, ... (W. Symonsz Boogaert, 1646)
GB 
Macro-cosmus ofte Aenmerckingen over de Scheppinge vande groote wereldt, soo als ons deselve beschreven wort van Moses (Joh. Arcerius, 1657)
GB 
Macro-cosmus ofte Aenmerckinghen over de scheppinge vande groote wereldt, soo als ons deselve beschreven wordt van Moses Gen. I. vers I. Inden beginne schiep Godt den hemel ende de aerde (gedrukt by Joh. Arcerius, boek-drukker, 1653)
GB 
Macro-cosmus ofte aenmerckinghen over de scheppinghe vande groote vverelt, soo als ons deselve beschreven wordt van Moses, Gen. 1. v. 1 (de Weduwe van zal. Ian Andriesz. Kloeting, boeckverkooper #aen't Marctvelt in't Gulden A,B,C#, 1634)
GB 
Micro-cosmus dat is, Aenmerckinghen over de scheppinghe vanden menschen ofte de kleyne vverelt; vvt het 1 en 2 cap. van Genesis (de Weduwe van zal. Ian Andriesz. Kloeting, boeckverkoopster #aen't Marctvelt in't gulden A,B,C#, 1636)
GB 
Micro-cosmus, dat is, Aenmerckingen over de scheppinghe van den mensche, ofte de kleyne wereld; uyt het 1 en 2 cap. van Genesis, vol. 1 (W.S. Bogaaert, 1646)
GB 
Micro-cosmus. Dat is, Aenmerckengen over de Scheppinge vanden mensche ofte de kleyne werelt; uyt het 1. en 2. cap. van Genesis (Joh. Arcerius, 1657)
GB 
Micro-cosmus. Dat is, Aenmerckinghen over de scheppinge vanden mensche ofte de kleyne werelt; uyt het 1. en 2. cap. van Genesis (gedrukt by Joh. Arcerius, boekdrukker, 1653)
GB 
Opuscula practica, ofte Alle de stichtelijke werken ... (Joh. Arcerius, 1658)
GB 
Opuscula practica, ofte alle de stichtelijke werken, die haar strekken tot een waare oefeninge der Godsalicheidt, voor alle oprechte Christenen, vol. 1 (Joh. Arcerius, 1658)
GB 
Opuscula practica, ofte Alle de stichtelijke werken, die haar strekken tot een waare oefeninge der Godsalicheidt, voor alle oprechte Christenen (Amsterdam : Jillis Kok, 1658)
GB 
Rouw-Claege over de Doot vanden Door-luchtigen Hoogh-gebooren Vorst Frederic Henric [...] Prince van Orangien [...] Gedaen ten daghe der Begraeffenisse binnen de Stadt Delff den 10 Mey 1647 (Jacob Dircksz Plantenburgh, 1647)
GB 
Tranen over den doodt van den grooten Admirael [...] Pieter Pietersz. Heyn. Midtsgaders syn Testament aen de Generale Gheoctroyeerde West-Indische Compagnie. Ofte Onbedriegh'lijcke Leyd-sterre, tot geluckige Voyagie van derselver Scheeps-Vloten (Andries Jansz. Kloeting, 1629)
GB 
Tranen over den doodt van den grooten admirael van Hollandt, loffelijcker, ende onsterffe- licker ghedachtenisse, Pieter Pietersz. Heyn: Midtsgaders syn testament aen de generale gheoctroyeerde West- Indische Compagnie. Ofte Onbedriegh'lijcke leyd-sterre, tot geluckige voyagie van der ..., vol. 1 (Andries Iansz. Kloetingh, 1629)
GB 
‹ Prev     1  2  3     Next ›

Search Digital Libraries
“Spranckhuysen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Spranchuisen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Spranchuisius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Spranchuysen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Spranckhusius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Sprankhuisen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Sprankhuizen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Sprankhuysen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Sprankhuyss”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Spranckhuysen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Spranchuisen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Spranchuisius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Spranchuysen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Spranckhusius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Sprankhuisen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Sprankhuizen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Sprankhuysen”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Dionysius Sprankhuyss”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting