Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,387 authors / 109,782 titles / 148,693 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Johann Gottlob Richter (1736-1800)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Franciscus de Ridder (c.1620-1683)
TraditionReformedReference | STCN | ADB | NNBWAcademic Titlen/a
Primary Sources (56 titles, 69 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Theology (68) | Other (1) | Related (1)
Results 21-40
‹ Prev     1  2  3  4     Next ›
Daagelijcksche huys-katechisatien: bestaende in morgen-oeffeningen ..., middagh-oeffeningen ... ende in avondt-oeffeningen ..., 12th ed. (Isaak vander Putte, 1742)
GB 
Dagelijcksche huys-catechisatie, best. in morgen-, middagh- ende in avondt-oeffeningen, ...: verm. met Christ. huys-gesangen, vol. 1 (J. B. Smient, 1659)
GB 
Dagelyksche huys-catechisatie: bestaande in morgenoeffeningen, over de articulen des Christelyken geloofs, in middag-oeffeningen, over de plichten van een Christelyk leven, ende in avond-oeffeningen, over de geschiedenissen der H. Schrifture ..., 11th ed. (Gysbert de Groot Keur, 1743)
GB 
De eruditione historia (Joannes Borstius, 1680)
GB 
Den christelijcken feest-dagh, ofte sesderley handelinge over de historien van Jesus geboorte, besnijdenisse, opstandinge, hemelvaert ende sendinge des Heyligen Geests-fwaer by gevoeght is de Weegschale der feest-dagen, soo als deselve in onse kercken in gebruyck zijn door Franciscus Ridderus (Borstius, Johannes : 1664-1695, 1680)
IA 
Den wegh der waerheydt voor den dolenden Herder, in noodige aenspraeck over sijn Historia apologetica ... (Borstius, Johannes : 1664-1695, 1673)
IA 
Doop en zaligheyt voor kinderen der Christenen, niet tegenstaande dat de naaste ouderen, of een van beyden, niet zyn bekende ware geloovige en wedergeboorne door den Heyligen Geest. Uytgegeven op verzoek en ordre des E. Classis van Schielandt (Amsterdam : Jacobus Verheyde, boekverkoper#op de hoek van de Mol-steeg#, 1727)
GB 
Doop en zaligheyt voor kinderen der christenen: niet tegenstaande dat de naaste Ouderen, of een van beyden ..., 2nd ed. (Leyden : Abraham Honkoop en Wouterus Leffen, 1745)
GB 
Franc. Ridderi De eruditione historia
1680GB 
Roterdamum, 1680BSB 
Het leven Jesu Christi, tot navolginge voor alle christenen (Jacobus Verheyden, 1714)
GB 
Historisch A B C tot een besige ledigheydt vervaetende vijf honderd voorwerpselen, yder met drie historien uyt heylige, kerckelijcke en wereldtsche autheuren, soo oude als nieuwe, ende haer gebruyck voorgesteldt door Franciscus Ridderus (Borstius, Johannes : 1664-1695, 1664)
IA 
Historisch A B C tot een besige ledigheydt: vervaetende vijf honderd voorwerpselen, yder met drie historien uyt heylige, kerckelijcke en wereldtsche autheuren, soo oude als nieuwe, ende haer gebruyck
bij Joannes Borstius, 1664GB 
Historisch A, B, C. Tot een besige ledigheid. Vervattende vijf honderd voorwerpselen, yder met drie historien uit heilige, kerkelijke, en wereldsche autheuren, so oude als nieuwe, ende haer gebruik, vol. 2 (Borstius, Johannes, 1699)
IA 
Historisch A, B, C. tot een besige ledigheid. Vervattende vijf honderd voorwerpselen, yder met drie historien uit heilige, kerkelijke, en wereldsche autheuren ... Den tweeden druk oversien en verbetert (de Weduwe van Hendrik van Damme, 1699)
GB 
Historisch A, B, C. Tot een besige ledigheid. Vervattende vijf honderd voorwerpselen, yder met drie historien uit heilige, kerkelyke, en wereldsche autheuren, vol. 3 (1700)
IA 
Historisch A, B, C. tot een besige ledigheydt: vervaetende vijf honderd voorwerpselen, yder met drie historien : uyt heylige, kerckelijcke en wereldtsche autheuren, soo oude als nieuwe ende haer gebruyck, vol. 1 (1664)
GB 
Historisch sterfhuis, ofte samenspraak uit heilige, kerkelyke en wereltsche historien over allerlei voorvallen ontrent zieke en stervende (Jan Roman, 1737)
GB 
Historische doop, avondmael en discipline, van de tijden Christi af vervolgens tot den Jare 1672: Vertoonende ontrent de selvige, de instellinge, leere ... Ende dat onder allerley soorten van Christenen (Amsterdam : Gerardus Borstius, 1672)
GB 
‹ Prev     1  2  3  4     Next ›

Search Digital Libraries
“Ridder”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Ridderus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Ritter”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Franciscus de Ridder”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Franciscus Ridderus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Franciscus Ritter”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Franz Ritter”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting