Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,386 authors / 109,773 titles / 148,677 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Leonard Twells (1683-1742)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Pieter Jansz Twisck (1565-1636)
TraditionBaptistReference Academic Titlen/a
Primary Sources (11 titles, 12 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-12
Aarons priesterdom ofte Een corte gheestelijcke verclaringe vanden hoogen-priester Aaron, zijn persoon, doen, kleedinghe, enz (Hoorn : voor Zacharias Cornelissz.#op de Nieuwestraet, inden Liesveltschen Bybel#, 1627)
GB 
Bekentenisse des gheloofs, nae Godes woort: also de selvighe van vele jaren herwaert, ende noch tegenwoordich by diemen Mennisten noemt: ghelooft, gheleert ende beleeft wordt, .. (Hoorn : gedruckt voor Zacharias Cornelisz.#woonende op de Nieu-straet,#, 1620)
GB 
Comeet-boecxken zijnde een corte chronijcsche beschrijvinge van alle de grouwelijcke ende schrickelijcke cometen, die haer aen den hemel vertoont hebben ... Tot beteringhe van alle menschen by een vergadert ... (Hoorn : voor Zacharias Cornelissz.#op de Nieuwe-straet inden Liesveltschen Bybel#, 1624)
GB 
Een corte ghestelijcke verclaringhe vanden hoge priester Aaron zijn persoon, doen, kledinghe, borst-lap, officie, amt en offerhanden op den ware hooghe priester Christus Jesus gerecht, alles tot leringhe onderwijsinge en beteringhe voor ghestelt (1608)
GB 
Een vaderlyck geschenck ofte Testament, zijnde een verklaringe over het vyfde gebodt, betreffende de plicht der kinderen benevens hare ouders (Amsterdam : Hendrik Boterenbroot, 1698)
GB 
Kleyn-liedt-boecxken (Zacharias Cornelisz., 1633)
GB 
Kort ende grondigh bericht van den val Adams, de erf-sonde ende gemene sonde haer oorspronck, werckinge en onderscheyt, etc: als mede vande sonden inden Heyligen Geest, met verscheyden leeringhen (Hoorn : gedruckt by Isaac Willemsz. voor Ian Iansz. Deutel#op't Oost, in Bieskens Testament#, 1638)
GB 
Pascha ofte Paesch-lam. Een geestelijcke verclaringhe van 't Paesch-lam ende den Paesch-feest Israels, uyt Exodi twaelf. Ghedeelt in ses deelen (Hoorn : Zacharias Cornelissz.#op de Nieuwe-straet in den Liesveltschen Bybel#, 1627)
GB 
Religions vryheyt. Een korte cronijcsche beschryvinghe van die vryheyt der religien, tegen die dwang der conscientien, ...
1609GB 
Van de peste ghestelt in ses deelen. Met korte, bondige leeringen, vermaninghen ... (Hoorn : voor Zacharias Cornelisz.#op de Nieuwe-straet, inden Liesveldtschen Bybel#, 1636)
GB 
Verscheyde artikulen des geloofs, spreuken en sententien, Uyt Oude en Nieuwe Leeraards vergadert ende by een gestelt (Franeker : Leonard Strik, 1700)
GB 

Search Digital Libraries
“Twisck”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Pieter Twisck”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting