Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,355 authors / 109,065 titles / 147,737 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« John Stevenson (1694-1775)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Laurentius Steversloot (1672-1736)
TraditionReformedReference Academic Titlen/a
Primary Sources (15 titles, 15 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-15
Dank digt, aan den geleerden en welspreekenden heere Laurentius Steversloot, gewoon leeraar in de Christelyke Hervormde Gemeente te Leiden, wegens zyn E. kerkreedens, gedaan over het XVIII. en XIX. hoofdstuk uit Mozes eerste boek (Hendrik van Damme, 1718)
GB 
Geuse-kost; opgedist in paapse schotelen; handelende van de souvereine oppermagt, en heerschappye der Roomsche pausen, aangetoond uit hare eigen schryvers,: met figuren (en te saamen gesteld op de grond van het klooster der Gefalyde Begynen, voor reekening van den schryver, 1725)
GB 
Geuse-kost; opgedist in paapse schotelen; handelende van de souvereine oppermagt, en heerschappye der Roomsche pausen, aangetoond uit hare schryvers,: met figuren (Gedrukt, en te saamen gesteld op de grond van het klooster der Gefalyde Begynen, voor reekening van den schryver, 1725)
GB 
Hand van broederschap toegereikt [...] aen den heere Z.Z. dat is d{r}. Coenradus Zumbach de Coesveld [...] op het leezen van zyn eds. Gelukwenschinge (1731)
GB 
Het vorstelyk verjaeren gezongen van zyne doorluchtige hoogheit, Willem Karel Hendrik Friso [...] twaelf jaeren geworden (1723)
GB 
Lykklagt, over het droevig en smartelijk afsterven van mejuffrouw Maria Johanna Snels [...] egtgenoot van [...] Leonard Beels (J. Ketel [bookseller], 1714)
GB 
De nieuwe hemelen en nieuwe aarde, ofte De zaalige verwagtinge van Gods kinderen, verklaard en toegepast ... over 2 Petr. 3 vers 13 (Hendrik van Wieringen, 1704)
GB 
De onsterfelyke helden, op den zeegewagen van hun geloof, naar hunnen dood de waereld omgevoert, tot voorbeelden voor de volgende geslagten (Hendrik van Damme, 1720)
GB 
Op het beroep van [...] Dionys Janzonius. Als leeraar van Jezus gemeente te Nieuwbeiërland ingewyd (1715)
GB 
Op het houwelyk van den heere mr. Jakob à Wigbold Slicher. En mejuffrouw Jakoba Adriana de Mey (J. Ketel [bookseller], 1714)
GB 
Op het onverwacht overlyden van [...] Anna ter Welbergh [...] echtgenoote van [...] Zacharias Jakobus Streso (1725)
GB 
Papekost, opgedist in Geuse schotelen. Handelende van de pausselyke opkomst, afgodery, en beeldendienst, mis, mitsgaders hun val en einde (op kosten van den uitgever, 1720)
GB 
Ter bruilofte van den [...] heer [...] Anthony Pieter van Dieshoek [...] en [...] Willemina Damiana Nobelingh (1730)
GB 
Ter bruilofte van den [...] heer, Nikolaus Kien [...] en de [...] jongkvrouw Theodora Petronella van Romondt (1730)
GB 
Ter bruilofte van den doorgeleerden heere, Johan Bernhard vander Mark [...] en [...] mejuffrouw Agata Petronella du Bucqoy (1728)
GB 

Search Digital Libraries
“Steversloot”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Laurentius Steversloot”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Laurens van Steversloot”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting