Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,386 authors / 109,773 titles / 148,677 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Bernardino Telesio (1509-1588)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Reinier Telle (1558-1618)
TraditionArminian-Remonstrant, Socinian-UnitarianReference Academic Titlen/a
Primary Sources (9 titles, 10 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Theology (10) | Translated (1)
Results 1-10
Der contraremonstranten kerf-stock, die nimmermeer yser wordt. Aen de Roomsche catholijcken. Op de wyse: het was een fray rijck burghers kindt
1617GB 
Gal-braecke, te weghe ghebracht door een Leydtsche purgatie aen den persoon van Vincent van Drielenburgh (Marten Iansz. Brant, 1617)
GB 
Gal-braecke, te weghe ghebracht door een Leydtsche purgatie, aen den persoon van Vincent van Drielenburgh (1617) / added author(s): Anonymous/Pseud. Arminian
GB 
Retortie ofte Weder-Steeck, ghegheven met de smadelijcke Sift by eenige bittere Calvinisten (1619)
GB 
Retortie ofte weder-steeck, ghegheven met de smadelijcke Sift, by eenighe bittere calvinisten, ende calumniateurs in figuren af-ghebeeldet, ende met rijmen beduydet en uyt-geleyt. Met noch twee bygaende rijmen: Alles ten dienste door den druck uyt-ghegheven door een Lief-hebber der waere ... (1619)
GB 
Tafereel. Begrijpende cortelijck het groot ende merckelijck verschil datter is tusschen de Leere der Heyligher Schriftuere, ende der Ghereformeerde Kercken, aen d' eene, ende der Contra-Remonstranten aen d' ander zijde, aengaende sekere drye Poincten, welcke verboden worden te leeren in de ... (1618)
GB 
Tafereel. Begrijpende cortelijck het groot ende merckelijck yerschil datter is tusschen de Leere der H. Schrifture ende der Gereformeerde Kercken, aen de eene, ende der Contra-Remonstranten aen de ander zijde, aeng. sekere drie Godtslasterlijcke Poincten, welcke Godvruchtelijck worden verboden ... (1616)
GB 
Tweede vredesang ofte Jaerliedt op de vol-eyndinge van de eerste hondert jaren na de aengevangene Reformatie der Kercken (Porcevant Morgan, 1617)
GB 
Vrede-sang, welcke dienen mach voor een eeuwich Nieuwe-jaer-liedt. [...] Ghedruckt in 't jaer O.H. 1615 (Broer Jansz, 1615)
GB 

Search Digital Libraries
“Telle”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Vitellius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Vitellins”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Reinier Telle”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Regnerus Vitellius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Regnerus Vitellins”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting