Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,350 authors / 108,787 titles / 147,123 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« John Leyburn (1620-1702)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Jacobus Leydekker (1656-1729)
TraditionReformedReference | DBNLAcademic Titlen/a
Primary Sources (23 titles, 28 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-20
‹ Prev   1  2     Next ›
Adam, Moses en Christus, ofte Aarts-vaderlyke Joodse, en christelijke oudheden, soo onder het Oude als onder het Nieuwe Testament (Galenus Meertens, 1701)
GB 
Adam, Moses, en Kristus: ofte Aarts-vaaderlyke Joodsche, en Kristelyke oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament: aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten rang van zijnen tijd geplaatst, zeederd de weereld-schepping, tot het jaar MDCCI, Volumen 2 (Harmannus Spoormaker en Laurens Groenewout .., 1732)
GB 
Brief van Hr. Jacob Leydekker ... Ghesonden met den boeck van hem ghemaeckt teghen de gheloof-geschillen van pr. Thomas du Jardin ... Beneffens de antwoorde die den voornoemde pater met sijn nieuw ghedruckt boeck aen den voorseyden predikant heeft ghesonden (Augustinus Graet, 1715)
GB 
Brief van Hr. Jacob Leydekker ... ghesonden met den Boeck van hem ghemaekt teghen de Gheloof-geschillen van pr. Thomas du Jardin ... Benevens de antwoorde die den voornoemden Pater met syn nieuw ghedrukt Boeck aan den voorseyden Predikant heeft ghesonden (Augustus Graet, 1715)
GB 
Dr. Bekkers philosophise duyvel, en op nieuw Betooverde wereld wederleyd en ontooverd : met een Voor-af-spraak van het gebruyk en misbruyk der philosophie (Dirck Goris, 1692)
GB 
Dr. Bekkers philosophise duyvel, en op nieuw Betooverde wereld wederleyd en ontooverd-emet een Voor-af-spraak van het gebruyk en misbruyk der philosophie, en een Nareden van de rampen der Gereformeerde Kerk. door Jacobus Leydecker ... (Goris : Dirk, 1692)
IA 
Eere van de nationale synode van Dordregt, in den jare 1618 en 1619,: voorgestaan en bevestigd tegen de beschuldigingen van G. Brand, in syn Historie der Reformatie; met aanmerkingen op zyn sydig verhaal, ontrent de remonstrantse voorvallen voor, onder, als na het houden van die synode (Isaac Stokman)
Vol. 1 (1705)
GB 
Vol. 2 (1707) GB 
Eere van de Nationale Synode van Dordregt, in den jare 1618 en 1619: Voorgestaan en bevestigd tegen de beschuldingen van G. Brand, in sijn Historie der Reformatie. Met aanmerkingen op zyn eensydig verhaal omtrent de Remonstrantse voorvallen, voor, onder, als na het houden van de Synode,
Jacobus Verheyde ... Arent van Huyssteen ... Steeve van Esveldt, 1737GB 
Eere van de Nationale Synode van Dordregt, in den jare 1618 en 1619: vorgestaan en bevestigd tegen de beschuldingen van G. Brand in sijn Historie der reformatie : met aanmerkingen op zyn eenfydig verhaal, omtrent de remonstrantse voorvallen, voor, onder, als na het houden van de Synode, vol. 2 (Jacobus Verheyde, Arent van Huyssteen, Steeve van Esveldt, 1737)
GB 
Eere van de Nationale Synode van Dordregt, in den jare 1618 en 1619. Voorgestaan en bevestigd tegen de beschuldingen van G. Brand, in syn Historie der Reformatie. Met aanmerkingen op zyn ... verhaal, ontrent de Remonstrantse voorvallen, etc (Isaac Stokman)
Vol. 1 (1705)
GB 
Vol. 2 (1707) GB 
De hervormde kerk andermaal verdedigt in 't gemeen tegen het pausdom ... (voor den auteur, 1716)
GB 
De hervormde kerk in 't gemeen verdedigt tegen het pausdom,: in 't bysonder tegen den hoon, den hervormers, en hunne leere aangedaan dooor den R. priester Thomas du Jardin, in zyn boek genaamt Geloofsgeschillen ... (Jacobus Boter, 1711)
GB 
Het testament van Jacobus Leydekker aan de Gemeente van Jesus Christus te Middelburg: zynde eene jubel-reden van zyne vyftigjaarige bedieninge over Ps. LXXXI: 17. 18, uitgesproken in de Nieuwe Kerk 11 April 1728 ... (Leendert Bakker, 1728)
GB 
Kerckelycke historie, soo van het Oude als Nieuwe Testament: met een opschuyving der tijd-gordijn in de voornaemste jaer-getallen, sedert de wereld-schepping tot nu toe, uyt de oudheyd opgehaeld (Dirck Goris, 1691)
GB 
Kerkelyke historie, so van het Oude als Nieuwe Testament, met een opschuyving des tyd-gordyns in de voornaamste jaer-tallen, sedert de wereld-schepping tot nu toe: uyt de Oudheyd opgehaeld (Laurens Groenewolt, 1745)
GB 
Kerkelyke historie, soo van het Oude als Nieuwe Testament: met een opschuyving der tijd-gordijn in de voornaamste jaer-getallen, sedert de wereld-schepping uyt de oudheyd opgehaeld (Harmannus Spoormaker, Laurens Groenewout)
Vol. 1 (1730)
GB 
Vol. 2 (1730) GB 
‹ Prev   1  2     Next ›

Search Digital Libraries
“Leydekker”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Leydecker”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Leideckerus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jacobus Leydekker”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jacobus Leydecker”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Jacobus Leideckerus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting