Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,355 authors / 109,055 titles / 147,727 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« William Smith (1727-1803)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Adriaen Jorisz Smout (c.1580-1646)
TraditionReformedReference | ADB | DBNLAcademic Titlen/a
Primary Sources (7 titles, 7 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-7
Bode met twee seyndt-Brieven, Prosperi ende Hilarii, aen Avgvstinum; van de over-blijfselen van de ketterije der Pelagianen (J. van Waesberghe, 1608)
GB 
Eendracht van over de vijftich menigherley schriften, die teghen 't Pelaghiaensdom ... door de treffelijcste ghereformeerde kercken ende school-leeraren ... gheschreven ... zijn, in de ... ghereformeerde kercken ende schoolen van Duytschlandt, Vrancrijck, Engelandt ... (Rotterdam : Jan van Waesberghe, #in de Fame#, 1609)
GB 
Het derde deel der Strijdende Schriften, Beghinnende in den jare 1609 (Rotterdam, 1614)
GB 
Het tweede deel der Strijdende Schriften, Beghinnende in den jare 1609 (Rotterdam, 1614)
GB 
Onse Vader: dat is, verklaringhe hoe God de Vader des Heeren Jesu Christi Onse Vader mede is, ende wy zyne lieve kinderen zijn, eerstelijck van eeuwicheyt aen door onser ghenadiger aen-neminghe door onse lieven Heere Jesum Christum, ende daer nae in der tijdt door de scheppinge ... (Amsterdam : Marten Jansz. Brandt, 1618)
GB 
Polyst-steen: Tot weghneminghe van de vuyle vlecken des "Cristalijnen Brils", die door dese onreynicheyt sijn Meester so heeft bedrogen ... : Hier is noch by-ghevoeght een korte wederlegginghe van de Voor-reden gestelt voor het boeck Castellij ... (1614) / added author(s): Anonymous/Pseud. Reformed
GB 
Schriftuerlic Ja over de Vraghe, of de Leer-pointen, die ten huydighen daghe in gheschil ghetrocken worden, het Fondament der salicheyt raken ofte niet, Teghen het onschriftmatich Neen ende zegghen van zommighe dat d' opinien van beyde partijen [...] bestaen konnen [...] bevesticht ende bewesen (Schiedam : Adriaen Cornelisz van Delf, 1613)
GB 

Search Digital Libraries
“Smout”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Smoutius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Adriaen Smout”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Hadrianus Smoutius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Adrianus Smoutius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Adriaan Smout”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting