Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,096 authors / 100,272 titles / 136,486 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Johannes Acronius (1565-1627)
Gerardus van Aalst (1678-1759) »
Ruardus Acronius (1546-1612)
TraditionReformedReference | ADB | GAMEO | NNBWAcademic Titlen/a
Primary Sources (8 titles, 13 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-13
Bedenckingen, over de beroepinghe D. D. Conradi Vorstii, tot de professie der H. Theologie in de Vniversiteyt tot Leyden, by eenighe dienaren des Godlicken Woorts opt begeeren, ende uyt last van de [...] Staten van Hollandt ende West-Frieslandt voorghestelt, ende hare E. Mog. overghelevert op ...
1611GB 
Copye van de Remonstrantie die opt eynde der mondelijcke conferentiete (te 's Hage in 1611) den [...] Heeren Staten is overghelevert by de ses Predikanten, die van de Gecommitteerde uyt de resp. Classen van Hollant ende West-VCopye van de remonstrantie die opt eynde der mondelijcke conferentie den [...] Staten is overghelevert by de ses predikanten, die [...] uyt de respective classen van Hollant ende Westvrieslant ghedeputeert waren. (1612)
GB 
Enarrationes catecheticae: Quibus Quaestiones & Responsiones Catechismi Ecclesiarum Belgicarum & Palatinatus, Methodice, compendiose & dilucide, explicantur, ac brevis sed integra purioris doctrinae Hypotyposis, continentur ; cum indice utilissimo (Schiedami : typis & operâ Adriani Cornelli & Johannis, Germani fratris, 1606)
GB 
Nootwendich vertoogh, daer in naectelijck wt Godts Woordt, ende de gheloofwaerd. Historien der Kercken aen-ghewesen wort, hoe Godts Ghemeynte ... tot dat den Roomschen Paus de Schriftmat. regieringhe der Kercken verwoestet heeft, in hare regieringhe van de politike regieringhe onderscheyden is ... (Delf : Adriaen Gerritsz, 1610)
GB 
Predicatie, door Johannem Wtenbogaert bearbeydet, in welcke hy de voornaemste gronden syns laetsten boecx, handelende vande macht der politiker overheydt in kerckelijcke zaken, openbaerlijck met syn verklaringhe betoont, gheensins syn ghevoelen te bevestighen/ door Ruardum Acronium
Delf : Adriaen Gerritsz, 1610GB 
Predicatie, door Johannem Wtenbogaert bearbeydet, in welcke hy de voornaemste gronden zijns laetsten boecks, handelende vande macht der politiker overheyt in kerckelijcke saken, openbaerlijck met zijn verklaringhe betoont, gheensinszijn ghevoelen te bevestigen : door Ruardum Acronium, 2nd ed. (Amsterdam : Marten Jansz. Brandt, 1615)
GB 
Protocol dat is, de gantsche handelinge des ghesprecx ghehouden tot Leeuwarden in Vrieslandt, tusschen Ruardum Acroniū dienaer des Godlycken woords ter eenre, ende Peeter van Ceulen dienaer by de Mennisten ofte Wederdooperen ter ander syden: begonnen den 16. Augusti 1596. ende ... (Gillis vanden Rade)
Vol. 1 (1597)
GB 
Protocol. Dat is, de gantsche handelinge des ghesprex ghehouden tot Leeuwarden in Vrieslandt, tusschen Ruardum Acronium dienaer des godlijcken woords ter eenre, ende Peeter van Ceulen dienaer by de Mennisten ofte Wederdooperen ter ander syden: begonnen den 16.augusti 1596. ende voleyndighet den ...
Gillis vanden Rade, 1598GB 
Franeker : Gillis vanden Rade, 1597GB 

Search Digital Libraries
“Acronius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Ruardus Acronius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Ruard Acronius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting