Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,388 authors / 109,828 titles / 148,741 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Flaminio Figliucci (1566-1622)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Paschier de Fijne (1588-1667)
TraditionArminian-RemonstrantReference Academic Titlen/a
Primary Sources (41 titles, 61 vols.) | Secondary Sources (1)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-20
‹ Prev   1  2  3  4     Next ›
't Gescheurde schaaps-kleedt van Dr. Galenus Abrahamsz (voor Anthony van Borselen, 1663)
GB 
't Gescheurde schaaps-kleedt, van Dr. Galenus Abrahamsz (voor Anthony van Borselen)
Vol. 1 (1663)
GB 
Aenspraeck aende goede borghers en inwoonders der stadt Leyden, over de bedroefde vernieuwinge vande on-christelijcke verdruckinge eeniger onnosele vrome remonstrants-gesinde leeraers ... (1640)
GB 
Aenspraeck aende goede Borghers en Inwoonders der Stadt Leyden, over de bedroefde vernieuwinge vande on-christelijcke verdruckinge eeniger onnosele vrome Remonstrants-gesinde Leeraers [...]. (1640)
GB 
Brief (1627)
BSB 
Cort ende grondich Bericht voor alle eenvoudighe ende godt-lievende menschen, om haer van de leere, die in den Dortschen Synodo ghearresteert is, ende van de contra-Remonstranten ghedreven wordt, een afschrick te doen hebben. Ende daer-en-teghen de leere der Remonstranten, in de Vijf Artijculen ... (1625)
GB 
Een broederlicke vermaninge: waer in vertoont wort, d' ellende onses lieven vaderlants. Midtsgaders, de middelen om de zelve voor te komen (1624)
GB 
Een broederlicke vermaninge: waer in vertoont wort, d'ellende onses lieven vaderlants. Midtsgaders, de middelen om de zelve voor te komen, vol. 1 (Gedruckt, by L.S., 1624)
GB 
Een kleyn Monstertjen, met een warachtich verhael, van de mishandelinghe die den Remonstrantsche ghevangenen Predicanten gheschiet is (1625)
GB 
Een kleyn monstertjen, met een warachtich verhael, vande mishandelinghe die den remonstrantsche ghevangenen predicanten gheschiet is
1625GB 
Vol. 1 (1625) GB 
Een t'samen-spraeck tusschen twee Gereformeerde: seer noodigh voor alle vreedlievende broeders der Gereformeerde Kerck tot onder-rechtinge van een boecxken, ghenaemt: Naerder ontdeckinghe vande grove en schadelijcke dwalinge der Mennistische sect, ... : met de wederlegginghe van de ..., vol. 1 (Thomas Fonteyn voor Hendrick van Marcken, 1643)
GB 
Een trouwhertighe vermaninghe, aen alle vrome lidtmaten der gemeente Iesu Christi, die in Hollandt, midtsgaders andere plaetsen teghenwoordich suchten ende caenhalsen onder de herde vervolginge, om de waerheydt, die na de godtsalicheyt is (1620)
GB 
Een trouwhertighe vermaninghe, aen alle vrome lidtmaten der gemeente Jesu Christi, die in Hollandt, midtsgaders andere plaetsen teghenwoordich suchten ende caenhalsen onder de herde vervolginge, om de waerheydt, die na de godtsalicheyt is
1620GB 
Vol. 1 (1620) GB 
Eenige tractaetjes (Barent Bos, boeckverkooper, 1694)
GB 
‹ Prev   1  2  3  4     Next ›

Search Digital Libraries
“Fijne”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Fyne”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Paschier de Fijne”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Paschier de Fyne”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Passchier de Fyne”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting