Home | About PRDL
Primary Source Collection : 5,979 authors / 97,961 titles / 133,607 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Johann Georg Richter (1727-1780)
Gerardus van Aalst (1678-1759) »
Franciscus de Ridder (c.1620-1683)
TraditionReformedReference | STCN | ADB | NNBWAcademic Titlen/a
Primary Sources (36 titles, 41 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Theology (40) | Other (1) | Related (1)
Results 1-20
‹ Prev   1  2     Next ›
Apollos ofte zedige Verantwoorder voor de Leere de gereformeerde Kercke ()
Vol. 1 (1666)
GB 
Vol. 2 (1669) GB 
Vol. 3 (1670) GB 
Vol. 4 (1679) GB 
Apollos ofte zedige verantwoorder voor de leere der gereformeerde kercke: uyt de heylige schriftuere tegen de uytvluchten van allerley partyen : als mede tegen allerley tegenwerpingen ... (Rotterdam : Arnout Leers)
Vol. 1 (1666)
GB 
Vol. 3 (1670) GB 
Apollos, Ofte Zedige Verantwoorder Voor de Leere der Gereformeerde Kercke / [1] (Rotterdam : Leers, 1666)
BSB 
Apollos, Ofte Zedige Verantwoorder Voor de Leere der Gereformeerde Kercke / 2 : Vervattende het begin des Nieuwen Testaments (Rotterdam : Leers, 1669)
BSB 
Apollos, Ofte Zedige Verantwoorder Voor de Leere der Gereformeerde Kercke / 3 : Vervattende de laetste Boecken van het Nieuwen Testament (Rotterdam : Leers, 1670)
BSB 
Apollos, Ofte Zedige Verantwoorder Voor de Leere der Gereformeerde Kercke / 4 : Hier is by gevoeght De Worstelende Kercke tegen allerley dwaelingen en ketterijen van de tyden Christi af tot dese onse tyden toe (Rotterdam : Leers, 1679)
BSB 
Bloed-spiegel der religie, bevattende in zig een kort en beknopt huis martelaers boekje ... (Hermanus Kentlink, 1747)
GB 
Dagelijcksche huys-catechisatie, best. in morgen-, middagh- ende in avondt-oeffeningen, ...: verm. met Christ. huys-gesangen, vol. 1 (J. B. Smient, 1659)
GB 
Dagelyksche huys-catechisatie: bestaande in morgenoeffeningen, over de articulen des Christelyken geloofs, in middag-oeffeningen, over de plichten van een Christelyk leven, ende in avond-oeffeningen, over de geschiedenissen der H. Schrifture ..., 11th ed. (Gysbert de Groot Keur, 1743)
GB 
De eruditione historia (Joannes Borstius, 1680)
GB 
Den christelijcken feest-dagh, ofte sesderley handelinge over de historien van Jesus geboorte, besnijdenisse, opstandinge, hemelvaert ende sendinge des Heyligen Geests-fwaer by gevoeght is de Weegschale der feest-dagen, soo als deselve in onse kercken in gebruyck zijn door Franciscus Ridderus (Borstius, Johannes : 1664-1695, 1680)
IA 
Den wegh der waerheydt voor den dolenden Herder, in noodige aenspraeck over sijn Historia apologetica ... (Borstius, Johannes : 1664-1695, 1673)
IA 
Doop en zaligheyt voor kinderen der Christenen, niet tegenstaande dat de naaste ouderen, of een van beyden, niet zyn bekende ware geloovige en wedergeboorne door den Heyligen Geest. Uytgegeven op verzoek en ordre des E. Classis van Schielandt (Amsterdam : Jacobus Verheyde, boekverkoper#op de hoek van de Mol-steeg#, 1727)
GB 
Doop en zaligheyt voor kinderen der christenen: niet tegenstaande dat de naaste Ouderen, of een van beyden ..., 2nd ed. (Leyden : Abraham Honkoop en Wouterus Leffen, 1745)
GB 
Franc. Ridderi De eruditione historia
1680GB 
Roterdamum, 1680BSB 
‹ Prev   1  2     Next ›

Search Digital Libraries
“Ridder”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Ridderus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Ritter”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Franciscus de Ridder”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Franciscus Ridderus”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Franciscus Ritter”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Franz Ritter”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting