Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,386 authors / 109,773 titles / 148,677 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Richard Olmstead (c.1627-1630)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Simon Oomius (1630-1706)
TraditionReformedReference | STCN | DBNLAcademic Titlen/a
Primary Sources (48 titles, 56 vols.) | Secondary Sources (1)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-20
‹ Prev   1  2  3     Next ›
't Weenen der tortel-duyve. Ofte een tractaet, in 't welcke gehandelt wordt van de tranen in 't gemeyn; ende in 't bysonder verklaert wordt, de nature, nuttigheydt, nootsakelickheydt, en teekenen der boetveerdige tranen, vol. 1 (voor Servaes Wittelingh, 1661)
GB 
Afbeelding van een waer dienaer des N. Testaments, in het keurlyk cieraed van voorbeeldelijcke godtsaligheyt, vol. 1 (Dan. van den Dalen, 1696)
GB 
De bestieringe der gedachten ... (Baltus en Joannes de Wild, 1660)
GB 
De bestieringe der gedachten: vervat in drie deelen ... (Baltus en Joannes de Wild' .., 1660)
GB 
Cierlijke kroon en krans des grijsen en goeden ouderdoms, so uit de Heilige Historie n, als uit die der Hebreen, Grieken, Romeinen, Franse, Engelse, Hoogduitse, Nederlandse, en veele andere gevlogten, en seer kragtig toegepast tot betragtinge van een deftig leven (Daniel vanden Dalen, 1707)
GB 
Des Heeren verderflicke pyl, ofte Twee boeken van de pest: achter aen is ... gevoegt een Tractaetken van de Goddelicke Voorsienigheydt ... (Willem van Beaumont, 1664)
GB 
Des Heeren verderflicke pyl: ofte Twee boeken van de pest : achter aen is.... gevoegt een Tracktaetken van de goddelicke voorsienigheydt (W. v. Beaumont)
Vol. 1 (1665)
GB 
Des satans vuyst-slagen, ofte Tractaet vande inwerpingen der godts-lasterlicke ghedachten ... (Samuel Bernardt, 1663)
GB 
Disputatio ex politia ecclesiastica de liturgiis pars secunda: qvam ... sub præsidio D. Gisberti Voetii ... (ex officina Johannis à Waesberge, 1651) / added author(s): Gisbertus Voetius
GB 
Dissertatie van de onderwijsingen in de practycke der godgeleerdheid: waer in na breeder beright van de practijcke der theologie der Pausgesinden, insonderheyt der Jesu-wijten, Remonstranten, Sociniaenen, Luterschen, Enthusiasten, Libertinen, Geestdrijvers, en diergelijcke fanatiquen ... (Bolsward : Samuel van Haringhouk, 1672)
GB 
Ecclesiola, dat is, kleijne kercke, ofte Aenwijsingen door welcke oeffeningen en betrachtingen van godtsaligheydt en godtsdienstigheyt, de huysgesinnen der Christenen kleyne gemeenten konnen worden Sim. Oomius (Benjamin, Jacob, 1661)
IA 
Ecclesiola, dat is, kleijne kercke, ofte Aenwijsingen door welcke oeffeningen en betrachtingen van godtsaligheydt en godtsdienstigheyt, de huysgesinnen der Christenen kleyne gemeenten konnen worden, vol. 1 (1661)
GB 
Eirenicum of Vrede-schrift in dese verwerde en twistige tijden tot noodige waerschouwinge en onderrichtinge voorgetstelt. In dit geschrift wordt oock.... breeder ghehandelt van de inwendige twisten in de Roomsche Kercke, en gherechtveerdight der Gereformeerden af-scheydinge van de selve (Amsterdam : Abr. Latham, 1662)
GB 
De godtsalige siecke en krancke, op haere bedroefde leger-steden onderricht ende vertroost (gedruckt by Laurens van der Wiel)
Vol. 1 (1680)
GB 
Het Geopende en Wederleyde Muhammedisdom Of Turckdom : Verbat in acht Afdeelingen ... (Amsterdam : van Beaumont, 1663)
BSB 
Het Geopende en Wederleyde Muhammedisdom Of Turckdom: Verbat in acht Afdeelingen ... (Amsterdam : van Beaumont, 1663)
GB 
Institutiones theologiae practicae, ofte onderwysingen in de practycke der godtgeleertheydt: eerste tractaet des tweeden boeck's van het eerste deel, vervattende de verhandelinge der theologia didactica ... (de Wed. van Samuel Haringhouk, 1676)
GB 
Institutiones theologiae practicae. Ofte, Onderwijsinge in de practycke der godtgeleertheydt ... (wed. van Samuel Haringhouk, 1676)
GB 
‹ Prev   1  2  3     Next ›

Search Digital Libraries
“Oomius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Ooms”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Omius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Simon Oomius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Simon Ooms”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Simon Omius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting