Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,388 authors / 109,828 titles / 148,741 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Johann Simonis (1635-1698)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Menno Simons (1496-1561)
TraditionAnabaptistReferenceen | GAMEOAcademic Titlen/a
Primary Sources (54 titles, 66 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Opera (11) | Theology (55) | Related (5)
Results 1-20
‹ Prev   1  2  3     Next ›
Der Ausgang oder Bekehrung Menno Simons
1690GB 
Frankfurt a. M. ; Leipzig, 1690BSB 
Dat fundament des christelycken leers, vol. 1 (1539)
GB 
Een christelijcke ende lieflijcke vermaninge aen allen overheyden, gheleerden, ghemenen volcke, secten, ende bruydt Christi, die van die hette der sonnen niet weynich op alle plaetsen verbrant wort (Jan Hendricksz)
Vol. 1 (1556)
GB 
Een clare onwedersprekelijcke bekentenisse ende aenwijsinghe, wt den gront ende cracht der heyligher Schrift vervatet, dat de geheele Christus Iesus, Godt ende mensche, ... is ... (Jacob de Meester ; Hoorn : Jan Jansz., 1600)
GB 
Een corte ende clare belijdinge ende schriftlijcke aenwijsinghe, Ten yersten vander menschwerdinghe ous [!] liefs Heeren Jesu Christi. Ten tweeden, hoe dat beyde de leeraers ende de ghemeynte Christi, na Scrifts vermeldinghe sullen ende moeten gheaert zijn, gheschreven aenden edelen ..., vol. 1 (Nicolaes Biestkens II, 1580)
GB 
Een corte ende clare belijdinghe ende schriftlijcke aenwijsinge, Ten eersten vander menschwerdinge ons liefs Heeren Jesu Christi. Ten tweeden, hoe dat beyde de leeraers ende de ghemeynte Christi, na Scrifts vermeldinge sullen ende moeten geaert zijn, gheschreven aenden edelen ende ..., vol. 1 (1596)
GB 
Een fundament ende clare aenwijinge vande salichmakende leere Iesu Christi, wt Gods wort in corte begrepen, vol. 1 (Zacharias Coornelijsz booecvercoper#in den Liesveltsen Bybel#, 1613)
GB 
Een fundament ende clare aenwijsinge vande salichmakende leere Jesu Christi, wt Gods wort in corte begrepen (Jan Evertsz. Cloppenburgh)
Vol. 1 (1613)
GB 
Een Fundament ende clare aenwijzinge vande salichmakende leere Jesu Christi (1583)
GB 
Een Fundament ende claw annwijzinge vande salichmakende Jesu fene Christi (1583)
BSB 
Een fundament, ende clare aenwijsinge van de salichmakende leere Jesu Christi, wt Gods woort int corte begrepen, vol. 1 (Pieter Hendricksz van Campen, 1579)
GB 
Een fundement, ende clare aenwijsinge van de salichmakende leere Jesu Christi, wt Gods woort int corte begrepen, vol. 1 (Pieter Hendricksz van Campen, 1579)
GB 
Een gans duytlijck, ende bescheyden antwoordt. Ano. 1556. wt waerheyt ende cracht der Heylighen Godlicken Schrift grondtlijcken vervaetet, op Martini Mikrons antichristissche leere ende onwaerachtighe valsche verhael van den handel ofte bispreck. An�. 53. minder ghetal, tusschen hem ende my ... (Jan Hendricksz, 1556)
GB 
Een gants duytlijck ende bescheyden antwoort an. 1556. wt waerheyt en cracht der H. Godlicker Schrift grondelijc vervatet, op Martini Microns antichristische leere, ende onwarachtige valsche verhael, vande handel oft besprec anno 53. minder getal tusschen hem en my, van die ..., vol. 1 (Barent Adriaensz, 1596)
GB 
Een gants duytlijck ende bescheyden antwoort, Anno 1556. wt waerheyt ende cracht der H. Godtlijcker Schrift grondelijck vervatet, op Martini Microns antichristische leere, ende onwarachtige valsche verhael, vanden handel oft gesprec Anno 53. minder getal, tusschen hem ende my, van die ..., vol. 1 (Nicolaes Biestkens II, 1580)
GB 
Een gantz duidelijck ende klaer bewijs, uyt die H. Schriftuere, dat Jesus Christus, is de rechte belovende David inden geest, een koninck aller koningen, een heer aller heeren ... Eertijts geschreven aen allen waren broeders ende bondtgenoten, hijr ende daer verstroeyt, vol. 1 (1627)
GB 
Een lieffelijcke vermaninghe ofte Onderwijsinghe wt Godts woort, vol. 1 (1600)
GB 
‹ Prev   1  2  3     Next ›

Search Digital Libraries
“Simons”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Menno Simons”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting